S hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 01.08.2023 nás vo veku 53 rokov navždy opustil predseda Roľníckeho družstva v Plavnici, dlhoročný člen nášho zväzu , Ing. Ľubomír Hnát. Za pracovníkov ZCHMD, ako aj všetkých členov, vyjadrujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť.