členom ZCHMD s hlbokým zármutkom oznamujeme že nás navždy opustil náš bývalý spolupracovník MVDr. Oto Orban, CSc. Česť jeho pamiatke!.parte