Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

STANOVY ZCHMD

STANOVY Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo „úplné znenie“ Článok I. Právny základ družstva 1. Právnym základom družstva je ustanovenie § 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a

Čítať viac

Prehľad registrovaných býkov v roku 2014

V nasledujúcich tabuľkách prinášame prehľad registrovaných býkov v roku 2014, jednak  zaradených do prirodzenej plemenitby, ako aj dovoz inseminačných dávok a rozdelenie podľa krajiny pôvodu: Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovoz inseminačných dávok v roku 2014 PLEMENO PP INS

Čítať viac