V nasledujúcich tabuľkách prinášame prehľad registrovaných býkov v roku 2014, jednak  zaradených do prirodzenej plemenitby, ako aj dovoz inseminačných dávok a rozdelenie podľa krajiny pôvodu:

Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovoz inseminačných dávok v roku 2014

PLEMENO PP INS
CHAROLAIS 106 21
LIMOUSINE 82 6
GALLOWAY 1 0
GASCONE 2 0
PIEMONTESE 1 0
SIMENTÁL MäSOVÝ 17 4
ABERDEEN ANGUS 1 1
CHIANINA 3 0
BLOND ´D AQUITAINE 7 6
SALERS 3 1
SPOLU 223 39

Býci zaradení do prirodzenej plemenitby podľa krajiny pôvodu:

PLEMENO SK CZ HU FR DE SI DK
CHAROLAIS 91 3 10 2  0  0 0
LIMOUSINE 50 10 3 15 2 2  0
GALLOWAY 0
 0  0  0 1  0 0
GASCONE 1 1  0  0 0
0
0
PIEMONTESE  0 1  0  0  0 0
0
SIMENTÁL MäSOVÝ 12 3  0  0 0
 0 2
ABERDEEN ANGUS  0 1 0
 0  0 0
0
CHIANINA 3  0  0  0  0  0 0
BLOND ´D AQUITAINE 6 1 0
0
0
 0 0
SALERS  0 3  0 0
 0 0
0
SPOLU 163 23 13 17 3 2 2

Dovoz inseminačných dávok:

PLEMENO SK FR IE SE GB DK
CHAROLAIS 1 19 1 0 1 0
LIMOUSINE 2 2 0 0 2 0
SIMENTÁL MäSOVÝ 1 0 0 1 1 1
ABERDEEN ANGUS 0 0 1 0 0 0
BLOND ´D AQUITAINE 0 6 0 0 0 0
SALERS 0 0 1 0 0 0
SPOLU 4 27 3 1 3 1