Dňa 10.06.2021 sa konal základný výber býkov u chovateľa Petra Minicha – PEMIPO, Horná Trnávka. Zbonitovaných bolo 6 býkov plemena charolais: SK 813234614 – počet bodov 62, SK 813234615 – počet bodov 70, SK 813234616 – počet bodov 67, SK