Dňa 10.06.2021 sa konal základný výber býkov u chovateľa Petra Minicha – PEMIPO, Horná Trnávka.
Zbonitovaných bolo 6 býkov plemena charolais:
SK 813234614 – počet bodov 62,
SK 813234615 – počet bodov 70,
SK 813234616 – počet bodov 67,
SK 813234617 – počet bodov 73,
SK 813234619 – počet bodov 75,
SK 813234628 – počet bodov 70.
V prípade záujmu o kúpu býkov kontaktujte chovateľa: p. Minich – 0905 787 793.