Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Chovateľský deň Farmy BULLY

V mene farmy BULLY a Zväzu mäsového dobytka na Slovensku Vás chceme srdečne pozvať na Chovateľský deň farmy BULLY spojený s aukciou plemenných býkov. Akcia sa bude konať 15. júla 2022 v Matejovciach pri Poprade. Chovateľský deň Farmy BULLY časový

Čítať viac

Smútočné oznámenie o úmrtí Jana Štráfeldy

S hlbokým zármutkom oznamujeme že dňa 5. júna 2022 nás navždy opustil Ján Štráfelda. Spomíname na dlhoročnú a plodnú  spoluprácu . Za pracovníkov zväzu, ako aj jeho členov, vyjadrujeme celej  rodine našu úprimnú sústrasť. https://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3492

Čítať viac