S hlbokým zármutkom oznamujeme že dňa 5. júna 2022 nás navždy opustil Ján Štráfelda. Spomíname na dlhoročnú a plodnú  spoluprácu . Za pracovníkov zväzu, ako aj jeho členov, vyjadrujeme celej  rodine našu úprimnú sústrasť.

https://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3492