Vážení členovia ZCHMD, nové predstavenstvo ZCHMD si na svojom prvom spoločnom zasadnutí predstavenstva a kontrolnej komisie ZCHMD dňa 25.05.2021 – PD Trenčianská Turná, opätovne zvolilo za predsedu p. Vladislava Paľurika – SHR – AGROTREND Svidník, prvým podpredsedom sa stal Ing.