Vážení členovia ZCHMD,

nové predstavenstvo ZCHMD si na svojom prvom spoločnom zasadnutí predstavenstva a kontrolnej komisie ZCHMD dňa 25.05.2021 – PD Trenčianská Turná, opätovne zvolilo za predsedu p. Vladislava Paľurika – SHR – AGROTREND Svidník, prvým podpredsedom sa stal Ing. Peter Michal – PD Trenčianská Turná a druhým podpredsedom Ing. Ivan Nemčovský, Skalica.

Predsedom kontrolnej komisie ZCHMD sa stal Ing. Peter Rafay, BOS-POR AGRO s.r.o., Borský Svätý Jur.

Predstavenstvo ZCHMD