Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Za limousine do Francúzska

Francúzsko je krajina s dlhou hlbokou tradíciou chovu mäsového dobytka. Každá cesta do tejto krajiny je zážitkom po stránke turistickej aj odbornej. V októbri tohto roku štyria členovia ZCHMD využili príležitosť a navštívili poľnohospodársku vý- stavu Sommet de l`Elevage v

Čítať viac

5. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, Medzianky

28. septembra 2017 sa v reštaurácii Lietadlo v Medziankach uskutočnil 5. chovateľský deň mäsových plemien – Východ. Tento rok sa chovateľský deň mäsových plemien uskutočnil s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tento deň podporili aj nasledovní partneri:

Čítať viac