Francúzsko je krajina s dlhou hlbokou tradíciou chovu mäsového dobytka. Každá cesta do tejto krajiny je zážitkom po stránke turistickej aj odbornej. V októbri tohto roku štyria členovia ZCHMD využili príležitosť a navštívili poľnohospodársku vý- stavu Sommet de l`Elevage v Clermont – Ferrand a súvisiaci odborný program.

Súčasťou výstavy Sommet de l`Elevage je aj výstava hospodárskych zvierat. Tento ročník výstavy zvierat bol zameraný na plemeno limousine. Z 2 000 vystavených zvierat všetkých druhov a plemien HZ bolo až 600 kusov príslušníkov tohto plemena. Počas výstavy prebiehal národný šampionát plemena Limousine v nasledovných kategóriách: jalovice mladšie, jalovice staršie, kravy prvôstky, kravy staršie, býky mladšie, býky staršie. Ustajnenie zvierat bolo vo veľkoplošných mobilných stanoch, kde boli zvieratá uviazané a návštevníci chodili smelo pomedzi ne.

Celý článok