Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Zmena Stanov ZCHMD

Na verejnú diskusiu pre členov ZCHMD prinášame návrh zmeny Stanov ZCHMD. Pôvodné znenie stanov nájdete v sekcii zväz. STANOVY „úplné znenie“ Článok I. Právny základ družstva 1. Právnym základom družstva je ustanovenie § 221 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Čítať viac