Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

SEMINÁR PRE CHOVATEĽOV MÄSOVÉHO DOBYTKA

Dňa 9.11.2023 sa v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici uskutočnil druhý ročník ,,CRV Seminár pre chovateľov mäsových kráv“. Podujatia sa zúčastnilo 80 chovateľov naprieč celým Slovenskom.V rámci seminára prebehli nasledujúce prednášky : úvodné slovo Reprodukčné ukazovatele Stratégia využitia genomickej selekcie

Čítať viac

Limousine Tour 2023

V rámci už spomínanej spolupráce ZCHMD a CSCHMS sa uskutočnilo spoločné tour českých a slovenských chovateľov plemena Limousine po farmách vo Francúzsku, spojených návštevou výstavy Sommet de l’Élevage. V článku a fotogalérii prinášame dojmy Ing. Robert Magáta z Biofarmy Turie

Čítať viac

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 03.09.2023 nás vo veku 60 rokov navždy opustil výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov koní na Slovensku Ing. František Grácz. Za pracovníkov ZCHMD, ako aj všetkých členov, vyjadrujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke!

Čítať viac

16. Národná výstava hospodárskych zvierat v rámci medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2023 konanej v dňoch 17.8.-20.8.2023

Pri príležitosti 48. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, sa konal 16. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Zväz chovateľov mäsového dobytka prezentoval chovateľské úspechy svojich členov prostredníctvom kolekcie zvierat, ktorá tento rok bola zastúpená nasledovnými chovateľmi: ZEMEDAR s.r.o. Poprad,plemeno

Čítať viac

Výzvy v rámci plánu obnovy

Dňa 14.7.2023 Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyhlásila výzvy v rámci plánu obnovy v ktorých predstavila inovačné a digitalizačné poukážky (vouchery). Cieľom tejto schémy podpory je prispieť 85% financií (max 15 000 Euro) na inovácie a digitalizácie v hospodárstve. Podpora

Čítať viac

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 01.08.2023 nás vo veku 53 rokov navždy opustil predseda Roľníckeho družstva v Plavnici, dlhoročný člen nášho zväzu , Ing. Ľubomír Hnát. Za pracovníkov ZCHMD, ako aj všetkých členov, vyjadrujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

Čítať viac