Počas výstavy sa uskutočnia prednášky s nasledovným programom

9.00 – Reprodukcia v chovoch mäsového dobytka- Martina Kopáčková produkčná menežerka mäsového dobytka- reprodukčný špecialista

9.30- Transfer technológií do poľnohospodárstva a ich financovanie- doc. Ing. Radoslav Židek, PhD SPU Nitra

10.00 – aktualizácia šľachtiteľských programov mäsových plemien Ing. Nemčovský výkonný riaditeľ ZCHMD

10.30 – príhovor zástupcu MPRV SR