V dňoch 20.08. – 23.08.2015 sa v Nitre uskutočnila 42. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2015, v rámci ktorej sa konal 10. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo sa aj tento rok