Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Podpora na likvidáciu kadáverov, Zelená nafta

Link: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk) Link: PPA ZVEREJNILA VÝZVU NA ZELENÚ NAFTU 2022. / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Čítať viac