V stredu 21.9.2022 ZCHMD s podporou MPRV SR sa usporiadal už 9. ročník chovateľského dňa mäsových plemien dobytka- – Východ v Medziankach. Na výstave sa predstavili 4 plemenná v počte 31 kusov zvierat od deviatich chovateľov.

Výsledky hodnotenia Medzianky 2022

Výstavy sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva  Pavol Štec PhDr. , ktorý informoval o nastavení podpôr pre mäsové kravy v SPP na roky 2023- 2027.

Na výstave boli prezentované nasledovné prednášky:

,,Aktuálny stav v sektore kráv bez trhovej produkcie mlieka“, bola prezentovaná členmi komoditnej rady MPRV SR pre hovädzí dobytok a hovädzie mäso, Ing. Chovan predseda KR, Ing. Nemčovský podpredseda KR a Ing. Forrai členka KR.

,,Technológie a stavby pre mäsové kravy“, bola prezentovaná zástupcami firmy V. Racek p. Racková a p. Vacka.

,, Nové možnosti zisťovania teľnosti kráv“, bola prezentovaná výkonným riaditeľom firmy Cymedica MVDr. Slosiarik.

Zároveň ďakujeme sponzorom výstavy: