Link: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Link: PPA ZVEREJNILA VÝZVU NA ZELENÚ NAFTU 2022. / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)