Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Pozvánka na seminár Veľká Lomnica, 17.4.2024

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku pozýva všetkých záujemcov na seminár, ktorý sa uskutoční v stredu 17. apríla 2024 v Hoteli Agro Veľká Lomnica. Program semináru: 9.00 – 9.30 hod. Prezentácia účastníkov Hotel Agro Veľká Lomnica 9.30 – 9.40 hod.

Čítať viac

Pozvánka na seminár

Spoločnosť CRV pozýva chovateľov mäsového dobytka na seminár, ktorý pripravuje spolu s Českým svazem chovatelů masného skotu a firmou NTG Agri a ktorý sa uskutoční 9.5.2024 v Stříteži u Jihlavy. Pozvánka na seminár

Čítať viac

Kravy v plemennej knihe

Jednou z hlavných úloh plemennej knihy (PK) je evidencia plemenných zvierat – zápis zvierat do plemennej knihy. Táto evidencia slúži pre zabezpečenie cieľavedomého a sústavného zlepšovania genetickej úrovne celej populácie daného plemena. Zápis zvierat sa uskutočňuje na základe pravidiel, ktoré

Čítať viac