Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo bol založený 18.5.1994 vo Vrádišti, okres Skalica. Zväz zakladalo 25 nadšencov pre tento spôsob chovu kráv. Na ustanovujúcej schôdzi boli schválené stanovy, rokovací poriadok a volebný poriadok. Prvým sídlom zväzu bol Šamorín.