Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo bol založený 18.5.1994 vo Vrádišti, okres Skalica. Zväz zakladalo 25 nadšencov pre tento spôsob chovu kráv. Na ustanovujúcej schôdzi boli schválené stanovy, rokovací poriadok a volebný poriadok. Prvým sídlom zväzu bol Šamorín. Toľko citát z publikácie 25 rokov Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku ktorú sme pri príležitosti významného jubilea pripravili. Túto, pre nás, historickú udalosť sme si v kruhu aktívnych členov pripomenuli na slávnostnom večere nadväzujúcom na Výročnú členskú schôdzu 25.4.2019 – hotel Avena Liptovský Ján. Za 25 rokov našej činnosti sa počet členov zvýšil na aktuálnych 198 a počet dojčiacich kráv z počiatočnej nuly na súčasných 67 tisíc. Na slávnostný večer sme pozvali tých, ktorí iniciovali a rozvíjali úspešný príbeh ZCHMD. Sme radi, že nás svojou prítomnosťou postili zakladajúci členovia, prví funkcionári zväzu, ako aj bývalí zamestnanci zväzu a významné spolupracujúce organizácie. Za dôstojnú atmosféru odovzdávania ďakovných listov ďakujeme moderátorskému umeniu Ing. Jána Hubu, PhD.

Ing. Peter Polák, PhD.
člen predstavenstva ZCHMD