Vo štvrtok 13. októbra 2016 sa v priestoroch reštaurácie Lietadlo, Medzianky uskutočnil 4. chovateľský deň mäsových plemien – VÝCHOD. Za priestory na seminár a výstavu ďakujeme p. Korbovi, majiteľovi reštaurácie Lietadlo a jeho firme TAJANA s.r.o. Medzianky. Súbežne prebiehala výstava