Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

CHOVATELIA MÔŽU OD PONDELKA ŽIADAŤ O POMOC NA ZMIERNENIE DOPADOV SUCHA.

Bratislava 20. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje výzvu na poskytovanie pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, na účel zmiernenia dopadov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022, zaregistrovanej

Čítať viac

Oznámenie pre neregistrovaných žiadateľov v IS ITMS2014+

dovoľujeme si Vás informovať, že sme zverejnili na webovom sídle PPA – Oznámenie pre neregistrovaných žiadateľov v IS ITMS2014+ súvislosti s plánovanými výzvami pre rok 2022 (SUCHO 2022 a Dočasný rámec pre POTRAVINÁROV). https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-neregistrovanch-iadateov-v-is-itms2014/11665

Čítať viac