Firma CRV- SK s.r.o. spolu  so ZCHMD a partnermi poriada dňa 11.11.2022 seminár pre mäsový dobytok.

Svoju účasť potvrďte do 4.11.2022 na email paula.benkovicova@crv.sk,tel.+421911664248 tel.+421911664248

2022_pozvánka_Velká Lomnica-1