dovoľujeme si Vás informovať, že sme zverejnili na webovom sídle PPA – Oznámenie pre neregistrovaných žiadateľov v IS ITMS2014+ súvislosti s plánovanými výzvami pre rok 2022 (SUCHO 2022 a Dočasný rámec pre POTRAVINÁROV).

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-neregistrovanch-iadateov-v-is-itms2014/11665