Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Prehľad zaregistrovaných býkov za rok 2020

Vážení chovatelia, prinášame Vám prehľad plemenných býkov zaradených do prirodzenej plemenitby v roku 2020, ako aj dovoz inseminačných dávok podľa plemien a podľa krajiny pôvodu. Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovou inseminačných dávok v roku 2020 PLEMENO PP INS

Čítať viac