Vážení chovatelia,
prinášame Vám prehľad plemenných býkov zaradených do prirodzenej plemenitby v roku 2020, ako aj dovoz inseminačných dávok podľa plemien a podľa krajiny pôvodu.

Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovou inseminačných dávok v roku 2020

PLEMENO PP INS
CHAROLAIS 104 14
LIMOUSINE 136 5
GALLOWAY 1 0
SIMENTÁL MäSOVÝ 7 6
ABERDEEN ANGUS 7 5
GASCONE 1 0
BLOND ´D AQUITAINE 5 6
HEREFORD 4 0
HIGHLAND 3 0
AUBRAC 8 0
CHIANINA 1 0
WAGYU 4 2
BELGICKÉ MODRÉ 0 9
     
SPOLU 281 47

Býci zaradení do prirodzenej plemenitby podľa krajiny pôvodu:

PLEMENO SK CZ HU FR DE PL SPOLU
CHAROLAIS 88 6 8 2     104
LIMOUSINE 101 19   12 3 1 136
GALLOWAY   1         1
SIMENTÁL MäSOVÝ 5 2         7
ABERDEEN ANGUS 4 3         7
GASCONE 1           1
BLOND ´D AQUITAINE 3 2         5
HEREFORD 2       2   4
HIGHLAND 3           3
AUBRAC 7     1     8
WAGYU 3   1       4
CHIANINA 1           1
               
SPOLU 218 33 9 15 0 1 281

Dovoz inseminačných dávok podľa krajiny pôvodu:

PLEMENO CZ FR DE BE AT NL DK UK IE US SPOLU
CHAROLAIS 1 13         14
LIMOUSINE 1 2 2       5
SIMENTÁL MӒSOVÝ 2         2 1 1 6
ABERDEEN ANGUS 2   3       5
WAGYU     1       1 2
BLOND ´D AQUITAINE 1 5                 6
BELGICKÉ MODRÉ 1     6 1 1 9
SPOLU 8 20 6 6 1 1 2 1 1 1 47