Rozhovor predsedu ZCHMD Vladislava Paľurika v Rádiu Regina Východ. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11457/1657008