Vážení členovia ZCHMD, dávame Vám do pozornosti termín výročnej členskej schôdze ZCHMD, ktorá tento rok bude spojená s odborným seminárom pre chovateľov: 13. apríla 2016 – od 13.00 hod. Odborný seminár pre chovateľov mäsového dobytka. Účasť prisľúbili viacerí lektori, napr.