Vážení členovia ZCHMD,

dávame Vám do pozornosti termín výročnej členskej schôdze ZCHMD, ktorá tento rok bude spojená s odborným seminárom pre chovateľov:

13. apríla 2016 – od 13.00 hod. Odborný seminár pre chovateľov mäsového dobytka. Účasť prisľúbili viacerí lektori, napr. MVDr: Zuzana Beson, Ing. Ján Kráľ a ďalší.

14. apríla 2016 – od 09.30 hod. Výročná členská schôdza ZCHMD

Miesto konania – Hotel Strachanovka, Liptovský Ján.

Všetky podrobnosti Vám budú zaslané poštou.