Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Farmárska revue

Link na Farmársku revue z farmy nášho člena v Brvništi.Téma uvedenej reportáže je o tom ako kvalitné pasienky viažu uhlík, zadržiavajú vodu v krajine a význame chovu mäsových kráv s ohľadom na danú problematiku. Farmárska revue

Čítať viac

Stretnutie členov predstavenstva ZCHMD a členov výborov CSCHMS

V pondelok 19.6.2023 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie ZCHMD a CSCHMS v Kuníne.Na stretnutí sa jednalo o možnostiach o vzájomnej spolupráci na šľachtení jednotlivých mäsových plemien,o prepojení výkonu kontroly užitkovosti v SR a ČR,realizácií spoločných školení bonitérov exteriérov zvierat,možnosti testovať

Čítať viac

Súťaže NAJ naše pole a NAJ slovenský chov 2022

V stredu 31.5.2023 sa v priestoroch kaštieľa Apony v Oponiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším slovenským chovateľom za rok 2022, ktoré organizuje vydavateľská skupina Slovenský CHOV. Ocenení boli aj chovatelia v kategórii dojčiacich kráv. Na 1. mieste sa umiestnila MVDr.

Čítať viac