V pondelok 19.6.2023 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie ZCHMD a CSCHMS v Kuníne.Na stretnutí sa jednalo o možnostiach o vzájomnej spolupráci na šľachtení jednotlivých mäsových plemien,o prepojení výkonu kontroly užitkovosti v SR a ČR,realizácií spoločných školení bonitérov exteriérov zvierat,možnosti testovať SNP v ČR,ako aj informácia o dotačnej politike oboch krajín.
Stretnutie sa viedlo v konštruktívnej a priateľskej atmosfére, čo potvrdzuje dohoda o pokračovaní v nastavenej spolupráci na pravidelných stretnutiach.