Link na Farmársku revue z farmy nášho člena v Brvništi.Téma uvedenej reportáže je o tom ako kvalitné pasienky viažu uhlík, zadržiavajú vodu v krajine a význame chovu mäsových kráv s ohľadom na danú problematiku.
Farmárska revue