Vážení chovatelia, prinášame Vám prehľad plemenných býkov zaradených do prirodzenej plemenitby v roku 2016, ako aj dovoz inseminačných dávok podľa plemien a podľa krajiny pôvodu: Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovoz inseminačných dávok v roku 2016: PLEMENO PP INS