Vážení chovatelia,
prinášame Vám prehľad plemenných býkov zaradených do prirodzenej plemenitby v roku 2016, ako aj dovoz inseminačných dávok podľa plemien a podľa krajiny pôvodu:

Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovoz inseminačných dávok v roku 2016:

PLEMENO PP INS
CHAROLAIS 92 15
LIMOUSINE 124 6
GALLOWAY 2 0
AUBRAC 0 1
PIEMONTESE 2 0
SIMENTÁL MäSOVÝ 16 5
ABERDEEN ANGUS 12 4
CHIANINA 3 0
BLOND ´D AQUITAINE 5 0
SALERS 4 0
BELGICKÉ MODRÉ 0 1
DEXTER 1 0
GASCONE 1 1
HEREFORD 1 0
SPOLU 263 33

Býci zaradení do prirodzenej plemenitby v roku 2016 podľa krajiny pôvodu:

PLEMENO SK CZ HU FR DE AT PL DK NL
CHAROLAIS 79 3 10
LIMOUSINE 94 23 3 3 1
GALLOWAY 1 1
PIEMONTESE 2
SIMENTÁL MäSOVÝ 14 1 1
ABERDEEN ANGUS 12
CHIANINA 3
SALERS 2 2
BLOND ´D AQUITAINE 4 1
DEXTER 1
GASCONE 1
HEREFORD 1
SPOLU 208 32 10 3 5 1 1 2 1 263

Dovoz inseminačných dávok v roku 2016:

PLEMENO CZ SE FR IE UK DK BE
CHAROLAIS 2 13 0 0 0
LIMOUSINE 1 2 1 2
SIMENTÁL MäSOVÝ 2 1 2
ABERDEEN ANGUS 3 1
Belgické modré 1
PIEMONTESE
GALLOWAY 1
GASCONE 1
SPOLU 10 1 15 2 2 2 1 33