V roku 2013 výberová komisia zaradila do prirodzenej plemenitby 220 a do inseminácie 24 býkov. V roku 2013 do plemenitby celkom zaradila 244 býkov mäsových plemien dobytka. Základný výber býkov (ZVB) sa uskutočnil u 50 chovateľoch a na 2 inseminačných