V roku 2013 výberová komisia zaradila do prirodzenej plemenitby 220 a do inseminácie 24 býkov. V roku 2013 do plemenitby celkom zaradila 244 býkov mäsových plemien dobytka.
Základný výber býkov (ZVB) sa uskutočnil u 50 chovateľoch a na 2 inseminačných staniciach.

Tabuľka č. 1:

 Býci zaradení do prirodzenej plemenitny podľa krajiny pôvodu:
 Krajina pôvodu
 PLEMENO SK CZ HU FR DE PL IT SPOLU
 CHAROLAIS 112 4 6 2 124
 LIMOUSINE 47 7 3 2 59
 GALLOWAY 1 1
 GASCONE 0 1 1
 PIEMONTESE 0 2 2
 SIMENTÁL MäSOVÝ 8 2 2 12
 ABERDEEN ANGUS 0 2 1 3
 MAĎARSKÝ STEPNÝ DOBYTOK 1 1 2
 CHIANINA 0 1 1
 BLOND ´D AQUITAINE 5 5
 HEREFORD 0 3 3
 HIGHLAND 0 1 1 2
 BELGICKÉ MODRÉ 0 0
 WAGYU 0 0
 UCKERMäRKER 0 5 0
174 22 10 2 10 1 1 220

Tabuľka č. 2:

 Býky – dovoz inseminačných dávok podľa plemien a krajiny pôvodu:
 Krajina pôvodu
 PLEMENO CZ HU FR DE IT CA GB DK SPOLU
 CHAROLAIS 2 1 3
 LIMOUSINE 1 1 2
 GALLOWAY 0
 GASCONE 0
 PIEMONTESE 0
 SIMENTÁL MäSOVÝ 3 2 1 1 7
 ABERDEEN ANGUS 3 1 4
 MAĎARSKÝ STEPNÝ DOBYTOK 0
 CHIANINA 2 2
 BLOND ´D AQUITAINE 3 3
 HEREFORD 1 1
 HIGHLAND 0
 BELGICKÉ MODRÉ 1 1
 WAGYU 1 1
 UCKERMäRKER 0
12 3 2 2 2 1 1 1 24