ZCHMD oznamuje všetkým svojim členom, že Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 16. septembra 2020 – Hotel ALEXANDRA Liptovský Ján, so začiatkom o 9.30 hod. s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, zapisovateľa