Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

ZRUŠENÉ !!!! 8. CHOVATEĽSKÝ DEŇ MäSOVÝCH PLEMIEN VÝCHOD

Na základe rozhodnutia okresného úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, sa 8. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, Medzianky, dňa 30. septembra 2020, vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, NEKONÁ. O náhradnom termíne 8. chovateľského dňa mäsových plemien Vás budeme

Čítať viac

Členská schôdza ZCHMD – uznesenie

Vážení členovia ZCHMD, predstavenstvo ZCHMD na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 v Liptovskom Jáne prijalo nasledovné uznesenie: Predstavenstvo ZCHMD člesnskú schôdzu ZCHMD, ktorá sa mala konať 16.09.2020 o 9.30 hod. – Hotel Alexandra, Liptovský Ján, z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie a

Čítať viac

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA ZCHMD ZRUŠENÁ!!!

Vážení členovia ZCHMD, vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne koronavírusu a účinnosť oranžovej zóny protiepidemiologických opatrení v okrese Liptovský Mikuláš je predstavenstvo ZCHMD nútené zrušiť prezenčné konanie Výročnej členskej schôdze zvolanej na 16.9.2020 o 09.30 hod. – hotel Alexandra Liptovský Ján.

Čítať viac