Na základe rozhodnutia okresného úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, sa 8. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, Medzianky, dňa 30. septembra 2020, vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, NEKONÁ.

O náhradnom termíne 8. chovateľského dňa mäsových plemien Vás budeme informovať na našej web stránke.

Želáme Vám pevné zdravie.

S pozdravom predstavenstvo ZCHMD