Vážení členovia ZCHMD,

vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne koronavírusu a účinnosť oranžovej zóny protiepidemiologických opatrení v okrese Liptovský Mikuláš je predstavenstvo ZCHMD nútené zrušiť prezenčné konanie Výročnej členskej schôdze zvolanej na 16.9.2020 o 09.30 hod. – hotel Alexandra Liptovský Ján.

O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať písomne či elektronicky.

Predstavenstvo ZCHMD