Vážení členovia ZCHMD,

predstavenstvo ZCHMD na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 v Liptovskom Jáne prijalo nasledovné uznesenie:

Predstavenstvo ZCHMD člesnskú schôdzu ZCHMD, ktorá sa mala konať 16.09.2020 o 9.30 hod. – Hotel Alexandra, Liptovský Ján, z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie a na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, odložilo a nový termín konania členskej schôdze určí predstavenstvo ZCHMD v termíne do 31.12.2020.

Predstavenstvo ZCHMD