VETLABFARM s.r.o. TBS a.s. Stará Turá  RD v Plavnici  Ing. Miroslav Hreus, MIKIRANČ, Mojšová Lúčka VLM Pliešovce PD Veľká Hradná  MOVIS – AGRO AK, s.r.o. Skalica  Farma Kaliště, s.r.o. Angus Farma Rančice AGROTRADE GROUP s.r.o. Rožňava