Vážení chovatelia, firmy CHAROLAIS Kft. a POMICHAL Vás pozývajú na nákupný trh plemenných býkov Charolais, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája 2016 v Lajosmizse v Maďarsku. Katalóg nákupného trhu plemenných býkov bude k dispozícii od 02. mája 2016 na stránke: