MP SR schválilo a uznalo nové selekčné a šľachtiteľské programy na jedenásť mäsových plemien HD, ktoré sú zostavené samostatne pre jednotlivé plemená. V kategórií plemien nájdete šľachtiteľský program, štatút plemennej knihy. V kategórií „Plemenná kniha“ je metodika KUMD a DK, finančný poriadok PK ZCHMD, metodika popisu a hodnotenia zovňajšku MP HD a DK a popis zovňajšku. Každý zo súborov je možne si stiahnúť v programe microsoft word.