Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Školenie lineárneho hodnotenia plemena Charolais

Vo štvrtok 13.7.2023 odpoludnia bolo po piatich dňoch intenzívnej práce ukončené školenie pre hodnotenie exteriéru, ktoré viedol pracovník Herd Charolais z Francúzska Stepháne Billoux. Školenie okrem teoretickej časti pozostávalo aj z praktickej časti na siedmich farmách v ČR. Školenie prebiehalo

Čítať viac

Farmárska revue

Link na Farmársku revue z farmy nášho člena v Brvništi.Téma uvedenej reportáže je o tom ako kvalitné pasienky viažu uhlík, zadržiavajú vodu v krajine a význame chovu mäsových kráv s ohľadom na danú problematiku. Farmárska revue

Čítať viac

Stretnutie členov predstavenstva ZCHMD a členov výborov CSCHMS

V pondelok 19.6.2023 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie ZCHMD a CSCHMS v Kuníne.Na stretnutí sa jednalo o možnostiach o vzájomnej spolupráci na šľachtení jednotlivých mäsových plemien,o prepojení výkonu kontroly užitkovosti v SR a ČR,realizácií spoločných školení bonitérov exteriérov zvierat,možnosti testovať

Čítať viac

Súťaže NAJ naše pole a NAJ slovenský chov 2022

V stredu 31.5.2023 sa v priestoroch kaštieľa Apony v Oponiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším slovenským chovateľom za rok 2022, ktoré organizuje vydavateľská skupina Slovenský CHOV. Ocenení boli aj chovatelia v kategórii dojčiacich kráv. Na 1. mieste sa umiestnila MVDr.

Čítať viac

Kurz paznechtárov

Dňa 24.3.2023 ZCHMD usporiadalo kurz paznechtárov vo Veľkej Lomnici v hoteli Agro, ktorého sa zúčastnilo takmer päť desiatok záujemcov z celého Slovenska. Teoretická časť podujatia sa začala o 9,30 hod. a jej základ tvorila prednáška MVDr. Lukáša Hlubeka, doplňovaná  prednáškou

Čítať viac

Tour po charolais chovoch na Slovensku.

Na základe rozhodnutia predstavenstva ZCHMD o poradenstve v chovoch jednotlivých plemien, sa uskutočnila prvá cesta po významných chovoch plemena charolais na Slovensku. Podľa záujmu chovateľov boli navštívené v dňoch 6.3. až 10.3.2023 farmy produkujúce plemenných býkov plemena charolais. Na výjazde

Čítať viac

P O Z V Á N K A

ZCHMD pozýva všetkých záujemcov na KURZ PAZNECHTÁROV, ktorý sauskutoční v piatok 24. marca 2023 na farme BULLY s.r.o. Veľká Lomnica, s nasledovnýmprogramom:9.00 – 9.30 hod. – prezentácia účastníkov Hotel Agro Veľká Lomnica9.30 – 11.30 hod. – MVDr. Lukáš Hlúbek, ČR

Čítať viac

Charolais International World Technical Congress

Ve dnech 20. – 26.4.2023 se v České republice bude konat světové setkání chovatelů a zástupců plemene charolais – Charolais International World Technical Congress. Součástí tour, jejíž hlavní část se bude konat v Brně a okolí, bude návštěva předních chovů a národní

Čítať viac