Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 03.09.2023 nás vo veku 60 rokov navždy opustil výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov koní na Slovensku Ing. František Grácz. Za pracovníkov ZCHMD, ako aj všetkých členov, vyjadrujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke!

Čítať viac

16. Národná výstava hospodárskych zvierat v rámci medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2023 konanej v dňoch 17.8.-20.8.2023

Pri príležitosti 48. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, sa konal 16. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Zväz chovateľov mäsového dobytka prezentoval chovateľské úspechy svojich členov prostredníctvom kolekcie zvierat, ktorá tento rok bola zastúpená nasledovnými chovateľmi: ZEMEDAR s.r.o. Poprad,plemeno

Čítať viac

Výzvy v rámci plánu obnovy

Dňa 14.7.2023 Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyhlásila výzvy v rámci plánu obnovy v ktorých predstavila inovačné a digitalizačné poukážky (vouchery). Cieľom tejto schémy podpory je prispieť 85% financií (max 15 000 Euro) na inovácie a digitalizácie v hospodárstve. Podpora

Čítať viac

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 01.08.2023 nás vo veku 53 rokov navždy opustil predseda Roľníckeho družstva v Plavnici, dlhoročný člen nášho zväzu , Ing. Ľubomír Hnát. Za pracovníkov ZCHMD, ako aj všetkých členov, vyjadrujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

Čítať viac

Školenie lineárneho hodnotenia plemena Charolais

Vo štvrtok 13.7.2023 odpoludnia bolo po piatich dňoch intenzívnej práce ukončené školenie pre hodnotenie exteriéru, ktoré viedol pracovník Herd Charolais z Francúzska Stepháne Billoux. Školenie okrem teoretickej časti pozostávalo aj z praktickej časti na siedmich farmách v ČR. Školenie prebiehalo

Čítať viac

Farmárska revue

Link na Farmársku revue z farmy nášho člena v Brvništi.Téma uvedenej reportáže je o tom ako kvalitné pasienky viažu uhlík, zadržiavajú vodu v krajine a význame chovu mäsových kráv s ohľadom na danú problematiku. Farmárska revue

Čítať viac

Stretnutie členov predstavenstva ZCHMD a členov výborov CSCHMS

V pondelok 19.6.2023 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie ZCHMD a CSCHMS v Kuníne.Na stretnutí sa jednalo o možnostiach o vzájomnej spolupráci na šľachtení jednotlivých mäsových plemien,o prepojení výkonu kontroly užitkovosti v SR a ČR,realizácií spoločných školení bonitérov exteriérov zvierat,možnosti testovať

Čítať viac

Súťaže NAJ naše pole a NAJ slovenský chov 2022

V stredu 31.5.2023 sa v priestoroch kaštieľa Apony v Oponiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším slovenským chovateľom za rok 2022, ktoré organizuje vydavateľská skupina Slovenský CHOV. Ocenení boli aj chovatelia v kategórii dojčiacich kráv. Na 1. mieste sa umiestnila MVDr.

Čítať viac