VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA ZCHMD ZRUŠENÁ!!!

Vážení členovia ZCHMD, vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne koronavírusu a účinnosť oranžovej zóny protiepidemiologických opatrení v okrese Liptovský Mikuláš je predstavenstvo ZCHMD nútené zrušiť prezenčné konanie Výročnej členskej schôdze zvolanej na 16.9.2020 o 09.30 hod. – hotel Alexandra Liptovský Ján.

Čítať viac

Výročná členská schôdza ZCHMD 2020

ZCHMD oznamuje všetkým svojim členom, že Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 16. septembra 2020 – Hotel ALEXANDRA Liptovský Ján, so začiatkom o 9.30 hod. s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, zapisovateľa

Čítať viac

Celoslovenské dni poľa

Celoslovenské dni poľa 2020 sa konali v tieni protiepidemiologických opatrení. Napriek krízovému formátu sme sa výstavy zúčastnili aspoň vizuálne. Ďakujeme usporiadateľom. Napísal: Ing. Polák

Čítať viac

Simentál mäsový na predaj

Vážení chovatelia, člen ZCHMD – MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica má na predaj plemenných býkov plemena simentál mäsový. Info: Ing. Nemčovský – 0905 538 682. Plemenní býci mäsový Simentál do prirodzenej plemenitby

Čítať viac

Výročná členská schôdza

Vážení členovia ZCHMD, vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácií si Vám dovoľujeme oznámiť, že Výročná členská schôdza ZCHMD sa v plánovanom termíne 24. apríla 2020 neuskutoční. O termíne VČS Vás budeme informovať v zmysle stanov ZCHMD a na našej web stránke.

Čítať viac

Krásne vianočné sviatky

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku všetkým svojim chovateľom, spolupracovníkom a obchodným partnerom želá krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a pohody, v Novom roku veľa šťastia, zdravia, mnoho pracovných aj osobných úspechov.

Čítať viac

7. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, Medzianky

18. septembra 2019 sa v reštaurácii Lietadlo v Medziankach uskutočnil 7. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, ktorý sa uskutočnil s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tento deň podporili aj nasledovní partneri: Sano – Moderná výživa zvierat,

Čítať viac

7. chovateľský deň mäsových plemien – Východ

Vážení chovatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na 7. chovateľský deň mäsových plemien HD – Východ, ktorý sa uskutoční dňa 18. septembra 2019 (streda) od 9.00 hod. už tradične pri reštaurácii Lietadlo v Medziankach. Okrem výstavy zvierat si budete môcť vypočuť

Čítať viac

XIV. Národná výstava hospodárskych zvierat Nitra 2019

V dňoch 22. – 25.08.2019 sa v Nitre uskutočnil 46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019, v rámci ktorej sa uskutočnil XIV. ročník národnej výstavy hospodárskych zvierat. V expozícii mäsových plemien HD, ktorá bola zorganizovaná pod hlavičkou nášho

Čítať viac