Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

15. Národná výstava hospodárskych zvierat v rámci medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2022 konanej v dňoch 18.8.-21.8.2022

Pri príležitosti 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, sa konal 15. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Zväz chovateľov mäsového dobytka prezentoval chovateľské úspechy svojich členov prostredníctvom kolekcie zvierat, ktorá tento rok bola zastúpená nasledovnými chovateľmi: Agro Ladzany s.r.o.

Čítať viac

Zmena v organizácii lineárneho hodnotenia plemenných býkov.

Predstavenstvo ZCHMD si Vás dovoľuje informovať o zmene spôsobu nahlasovania  potencionálnych plemenných býkov na lineárne hodnotenie. Zmena spočíva v termíne a spôsobe nahlasovania mladých býčkov . (viď. príloha ,,Prihláška plemenných býkov“). Pred nahlasovaním je chovateľ povinný si skontrolovať či býček

Čítať viac

Knižná novinka z vydavateľstva ProfiPress SK, s.r.o.

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo vydavateľstve Profi Press SK už vyšla kniha s názvom 50 najčastejších chorôb hovädzieho dobytka. V prípade záujmu si ju môžete objednať na adrese uvedenej v prílohe. Publikáciu pre členov zväzu zabezpečí ZCHMD.   KNIHA

Čítať viac

Úspešný chovateľský deň firmy BULLY v Matejovciach

Zväz Chovateľov Mäsového Dobytka na Slovensku sa ako spoluorganizátor zúčastnil vôbec prvej aukcie plemenných býkov na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo 15.7.2022 na farme La Terra v Matejovciach. Organizátorom sa chceme poďakovať za skvelú propagáciu chovu mäsových kráv, ukážku chovu čistokrvných

Čítať viac

Smútočné oznámenie o úmrtí Ivana Bogdányiho

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že 7. júla nás vo veku 79 rokov navždy opustil náš bývalý kolega, zanietený plemenársky pracovník a uznávaný odborník na chov hovädzieho dobytka – Ing. Ivan Bogdányi.Za pracovníkov zväzu, ako aj jeho členov, vyjadrujeme celej

Čítať viac

Chovateľský deň Farmy BULLY

V mene farmy BULLY a Zväzu mäsového dobytka na Slovensku Vás chceme srdečne pozvať na Chovateľský deň farmy BULLY spojený s aukciou plemenných býkov. Akcia sa bude konať 15. júla 2022 v Matejovciach pri Poprade. Chovateľský deň Farmy BULLY časový

Čítať viac

Smútočné oznámenie o úmrtí Jana Štráfeldy

S hlbokým zármutkom oznamujeme že dňa 5. júna 2022 nás navždy opustil Ján Štráfelda. Spomíname na dlhoročnú a plodnú  spoluprácu . Za pracovníkov zväzu, ako aj jeho členov, vyjadrujeme celej  rodine našu úprimnú sústrasť. https://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3492

Čítať viac

Súťaže NAJ naše pole a NAJ slovenský chov 2021

V utorok 24.5.2022 sa v krásnych priestoroch kaštieľa Apony v Oponiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším slovenským chovateľom, ktoré organizuje vydavateľská skupina Slovenský CHOV. Ocenení boli aj chovatelia v kategórii dojčiacich kráv. Na 1. mieste sa umiestnila Agrofarma Brvnište, s.r.o

Čítať viac