Prehľad zaregistrovaných býkov za rok 2020

Vážení chovatelia, prinášame Vám prehľad plemenných býkov zaradených do prirodzenej plemenitby v roku 2020, ako aj dovoz inseminačných dávok podľa plemien a podľa krajiny pôvodu. Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovou inseminačných dávok v roku 2020 PLEMENO PP INS

Čítať viac

Veselé Vianoce 2020

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku všetkým svojim chovateľom, spolupracovníkom a obchodným partnerom želá krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a pohody, v Novom roku 2021 veľa šťastia, zdravia, mnoho pracovných aj osobných úspechov.

Čítať viac

Členská schôdza ZCHMD 2020 – oznámenie

Predstavenstvo ZCHMD oznanuje svojim členom, že o termíne konania člesnskej schôdze ZCHMD 2020 z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodne predstavenstvo v termíne do 31.03.2021. Predstavenstvo ZCHMD

Čítať viac

ZRUŠENÉ !!!! 8. CHOVATEĽSKÝ DEŇ MäSOVÝCH PLEMIEN VÝCHOD

Na základe rozhodnutia okresného úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, sa 8. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, Medzianky, dňa 30. septembra 2020, vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, NEKONÁ. O náhradnom termíne 8. chovateľského dňa mäsových plemien Vás budeme

Čítať viac

Členská schôdza ZCHMD – uznesenie

Vážení členovia ZCHMD, predstavenstvo ZCHMD na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 v Liptovskom Jáne prijalo nasledovné uznesenie: Predstavenstvo ZCHMD člesnskú schôdzu ZCHMD, ktorá sa mala konať 16.09.2020 o 9.30 hod. – Hotel Alexandra, Liptovský Ján, z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie a

Čítať viac

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA ZCHMD ZRUŠENÁ!!!

Vážení členovia ZCHMD, vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadne koronavírusu a účinnosť oranžovej zóny protiepidemiologických opatrení v okrese Liptovský Mikuláš je predstavenstvo ZCHMD nútené zrušiť prezenčné konanie Výročnej členskej schôdze zvolanej na 16.9.2020 o 09.30 hod. – hotel Alexandra Liptovský Ján.

Čítať viac

Výročná členská schôdza ZCHMD 2020

ZCHMD oznamuje všetkým svojim členom, že Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 16. septembra 2020 – Hotel ALEXANDRA Liptovský Ján, so začiatkom o 9.30 hod. s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, zapisovateľa

Čítať viac

Celoslovenské dni poľa

Celoslovenské dni poľa 2020 sa konali v tieni protiepidemiologických opatrení. Napriek krízovému formátu sme sa výstavy zúčastnili aspoň vizuálne. Ďakujeme usporiadateľom. Napísal: Ing. Polák

Čítať viac

Simentál mäsový na predaj

Vážení chovatelia, člen ZCHMD – MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica má na predaj plemenných býkov plemena simentál mäsový. Info: Ing. Nemčovský – 0905 538 682. Plemenní býci mäsový Simentál do prirodzenej plemenitby

Čítať viac

Výročná členská schôdza

Vážení členovia ZCHMD, vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácií si Vám dovoľujeme oznámiť, že Výročná členská schôdza ZCHMD sa v plánovanom termíne 24. apríla 2020 neuskutoční. O termíne VČS Vás budeme informovať v zmysle stanov ZCHMD a na našej web stránke.

Čítať viac