V sobotu, 20.8.2022 areál výstavy mäsových plemien hovädzieho dobytka navštívil minister pôdohospodárstva, Samuel Vlčan, JUDr.  so svojou manželkou. Počas stretnutia prebehla plodná diskusia aj za prítomnosti generálneho riaditeľa Pavla Šteca, PhDr., s členmi predstavenstva ZCHMD, o aktuálnej situácii v sektore mäsových a dojčiacich kráv na Slovensku.Taktiež im boli prezentované vystavené zvieratá aj s ich predvedením.