Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Kurz paznechtárov

Dňa 24.3.2023 ZCHMD usporiadalo kurz paznechtárov vo Veľkej Lomnici v hoteli Agro, ktorého sa zúčastnilo takmer päť desiatok záujemcov z celého Slovenska. Teoretická časť podujatia sa začala o 9,30 hod. a jej základ tvorila prednáška MVDr. Lukáša Hlubeka, doplňovaná  prednáškou

Čítať viac

Tour po charolais chovoch na Slovensku.

Na základe rozhodnutia predstavenstva ZCHMD o poradenstve v chovoch jednotlivých plemien, sa uskutočnila prvá cesta po významných chovoch plemena charolais na Slovensku. Podľa záujmu chovateľov boli navštívené v dňoch 6.3. až 10.3.2023 farmy produkujúce plemenných býkov plemena charolais. Na výjazde

Čítať viac

P O Z V Á N K A

ZCHMD pozýva všetkých záujemcov na KURZ PAZNECHTÁROV, ktorý sauskutoční v piatok 24. marca 2023 na farme BULLY s.r.o. Veľká Lomnica, s nasledovnýmprogramom:9.00 – 9.30 hod. – prezentácia účastníkov Hotel Agro Veľká Lomnica9.30 – 11.30 hod. – MVDr. Lukáš Hlúbek, ČR

Čítať viac

Charolais International World Technical Congress

Ve dnech 20. – 26.4.2023 se v České republice bude konat světové setkání chovatelů a zástupců plemene charolais – Charolais International World Technical Congress. Součástí tour, jejíž hlavní část se bude konat v Brně a okolí, bude návštěva předních chovů a národní

Čítať viac

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku ďakuje všetkým členom, spolupracovníkom a obchodným partnerom za spoluprácu a dôveru v roku 2022. Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2023 veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov.

Čítať viac

SEMINÁR PRE CHOVATEĽOV MÄSOVÉHO DOBYTKA

Dňa 11.11.2022 sa v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici uskutočnil,,Seminár pre chovateľov mäsových kráv“. Podujatia sa zúčastnilo 100 chovateľov naprieč celým Slovenskom. Pre veľký záujem poslucháčov sa prednášky skončili v neskorých poobedňajších hodinách a napriek časovému sklzu, prebehla ukážka chovu

Čítať viac

CHOVATELIA MÔŽU OD PONDELKA ŽIADAŤ O POMOC NA ZMIERNENIE DOPADOV SUCHA.

Bratislava 20. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje výzvu na poskytovanie pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, na účel zmiernenia dopadov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022, zaregistrovanej

Čítať viac

Oznámenie pre neregistrovaných žiadateľov v IS ITMS2014+

dovoľujeme si Vás informovať, že sme zverejnili na webovom sídle PPA – Oznámenie pre neregistrovaných žiadateľov v IS ITMS2014+ súvislosti s plánovanými výzvami pre rok 2022 (SUCHO 2022 a Dočasný rámec pre POTRAVINÁROV). https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-neregistrovanch-iadateov-v-is-itms2014/11665

Čítať viac