Smútočné oznámenie o úmrtí Karla Šeby

S hlbokým zármutkom oznamujeme že dňa 14.5.2022 nás navždy opustil Karel Šeba. Spomíname na dlhoročnú a plodnú  spoluprácu . Za pracovníkov zväzu, ako aj jeho členov, vyjadrujeme celej  rodine našu úprimnú sústrasť. http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3479

Čítať viac

Ktoré mäso je najzdravšie?

Odborníci na výživu zostavili „rebríček“, vďaka ktorému sa v tom bežný laik ľahšie zorientuje. 1 Ryby Nemalo by byť prekvapením, že na čele zoznamu sú ryby. Sú plné omega-3 mastných kyselín zdravých pre srdce a krvný tlak. Preto, ak sa

Čítať viac

webináre k 4.1., 4.2., webinár k priamym platbám

Vážení členovia SPPK,     Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti webináre, ktoré pripravuje Pôdohospodárska platobná agentúra k výzve č.52/PRV/2022 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a  kvýzve č. 51/PRV/2021 podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj

Čítať viac

Webinár k podávaniu jednotných žiadostí o podporu

Vážení členovia SPPK, dovoľujeme si oznámiť Vám, že SPPK pripravuje pre svojich členov, ako aj pre nečlenov, školenie – webinár k podávaniu jednotných žiadostí o podporu na pôdu, s cieľom predchádzať chybám pri podávaní žiadostí a plnení podmienok žiadateľa o priame platby. Webinár sa uskutoční, rovnako ako pri

Čítať viac

Ako ďalej v chove dojčiacich kráv na Slovensku

Chov dojčiacich kráv sa postupom rokov stal dôležitou súčasťou slovenského poľnohospodárstva. Po ústupe chovu dojníc doslova pomohol zachovať živočíšnu výrobu a kultúrny ráz krajiny i pracovné miesta v niektorých regiónoch.Chov dojčiacich kráv sa vďaka nadšencom rozšíril z prakticky z nulového

Čítať viac

Do hry vstupujú náhradné parcely

Ministerstvo pôdohospodárstva pripúšťa opätovnú zmenu zákona v súvislosti s užívaním náhradných pozemkov. Juraj Pivarči Náhradným pozemkom by mal jeho držiteľ získať istotu jeho dlhodobého užívania. To znamená do pozemkových úprav, respektíve až trvalého užívania, a to aj po pozemkových úpravách.

Čítať viac