Podpora na likvidáciu kadáverov, Zelená nafta

Link: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk) Link: PPA ZVEREJNILA VÝZVU NA ZELENÚ NAFTU 2022. / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Čítať viac

Pozvánka na 9. ročník výstavy v Medziankach

ZCHMD oznamuje chovateľom že 21.9 2022 organizuje 9. ročník chovateľského dňa mäsových plemien – východ v Medziankach. V prípade záujmu o účasť na výstave nás kontaktujte na tel.č. 0903431098,0903885730 resp.na zchmd.zchmd@gmail.com

Čítať viac

15. Národná výstava hospodárskych zvierat v rámci medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2022 konanej v dňoch 18.8.-21.8.2022

Pri príležitosti 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, sa konal 15. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Zväz chovateľov mäsového dobytka prezentoval chovateľské úspechy svojich členov prostredníctvom kolekcie zvierat, ktorá tento rok bola zastúpená nasledovnými chovateľmi: Agro Ladzany s.r.o.

Čítať viac

Zmena v organizácii lineárneho hodnotenia plemenných býkov.

Predstavenstvo ZCHMD si Vás dovoľuje informovať o zmene spôsobu nahlasovania  potencionálnych plemenných býkov na lineárne hodnotenie. Zmena spočíva v termíne a spôsobe nahlasovania mladých býčkov . (viď. príloha ,,Prihláška plemenných býkov“). Pred nahlasovaním je chovateľ povinný si skontrolovať či býček

Čítať viac

Knižná novinka z vydavateľstva ProfiPress SK, s.r.o.

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo vydavateľstve Profi Press SK už vyšla kniha s názvom 50 najčastejších chorôb hovädzieho dobytka. V prípade záujmu si ju môžete objednať na adrese uvedenej v prílohe. Publikáciu pre členov zväzu zabezpečí ZCHMD.   KNIHA

Čítať viac

Úspešný chovateľský deň firmy BULLY v Matejovciach

Zväz Chovateľov Mäsového Dobytka na Slovensku sa ako spoluorganizátor zúčastnil vôbec prvej aukcie plemenných býkov na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo 15.7.2022 na farme La Terra v Matejovciach. Organizátorom sa chceme poďakovať za skvelú propagáciu chovu mäsových kráv, ukážku chovu čistokrvných

Čítať viac