Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku ďakuje všetkým členom, spolupracovníkom a obchodným partnerom za spoluprácu a dôveru v roku 2022. Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2023 veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov.

Čítať viac

SEMINÁR PRE CHOVATEĽOV MÄSOVÉHO DOBYTKA

Dňa 11.11.2022 sa v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici uskutočnil,,Seminár pre chovateľov mäsových kráv“. Podujatia sa zúčastnilo 100 chovateľov naprieč celým Slovenskom. Pre veľký záujem poslucháčov sa prednášky skončili v neskorých poobedňajších hodinách a napriek časovému sklzu, prebehla ukážka chovu

Čítať viac

CHOVATELIA MÔŽU OD PONDELKA ŽIADAŤ O POMOC NA ZMIERNENIE DOPADOV SUCHA.

Bratislava 20. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje výzvu na poskytovanie pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, na účel zmiernenia dopadov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022, zaregistrovanej

Čítať viac

Oznámenie pre neregistrovaných žiadateľov v IS ITMS2014+

dovoľujeme si Vás informovať, že sme zverejnili na webovom sídle PPA – Oznámenie pre neregistrovaných žiadateľov v IS ITMS2014+ súvislosti s plánovanými výzvami pre rok 2022 (SUCHO 2022 a Dočasný rámec pre POTRAVINÁROV). https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-neregistrovanch-iadateov-v-is-itms2014/11665

Čítať viac

Podpora na likvidáciu kadáverov, Zelená nafta

Link: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk) Link: PPA ZVEREJNILA VÝZVU NA ZELENÚ NAFTU 2022. / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Čítať viac

Pozvánka na 9. ročník výstavy v Medziankach

ZCHMD oznamuje chovateľom že 21.9 2022 organizuje 9. ročník chovateľského dňa mäsových plemien – východ v Medziankach. V prípade záujmu o účasť na výstave nás kontaktujte na tel.č. 0903431098,0903885730 resp.na zchmd.zchmd@gmail.com

Čítať viac