ZCHMD pozýva všetkých záujemcov na KURZ PAZNECHTÁROV, ktorý sa
uskutoční v piatok 24. marca 2023 na farme BULLY s.r.o. Veľká Lomnica, s nasledovným
programom:

9.00 9.30 hod. prezentácia účastníkov Hotel Agro Veľká Lomnica

9.30 11.30 hod. MVDr. Lukáš Hlúbek, ČR teoretická časť

11.30 12.00 hod. obed

12.00 12.30 hod. presun na farmu BULLY s.r.o. Veľká Lomnica

12. 30 17.00 hod. praktická ukážka ošetrovania paznechtov

17.00 hod. ukončenie kurzu

Záväzné prihlášky môžete zasielať na mail
zchmd.zchmd@gmail.com najneskôr do
15. marca 2023. Maximálny počet účastníkov kurzu je 50 osôb.

Účastnícky poplatok:

pre člena ZCHMD 24,

pre nečlena ZCHMD 48,

suma je uvedená za osobu, s DPH 20%,

v poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie priestorov kurzu, odmena školiteľovi
a na klady na občerstvenie. Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená
zálohová faktúra, pričom jej úhradou si zabezpečíte účasť na kurze. Neuhradením
zálohovej faktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Záväzná prihláška Kurz paznechtárov-1